A Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület ügyfélfogadási rendje

 

Személyes ügyfélfogadás rendje:              hétfő 13.30 - 15 óráig,

                                                                         csütörtök 13.30-15 óráig

Felhívjuk a figyelmet, hogy a járványhelyzetre tekintettel

a (+36 30 201 1647 ill. +36 30 2011877)  telefonszámon előzetes időpont egyeztetés szükséges.

 

Szájmaszk használata kötelező!

 

  Telefonos tanácsadást, tájékoztatást: hétfő - csütörtök 9 -16 óra, pénteken 9 - 12 óra között és az alábbi telefonszámokon lehet kérni:

Dr. Bures Gabriella elnök: (+36) 30 201 1647 (jogi ügyek)

                                 Papeschné Sárosi Szilvia: (+36) 30 201 1877 (eljárási kérdések)

Vezetékes telefonszám: (+36) 34 513 010, 34 513 012

      E-mail: 

bekeltetes@kemkik.hu

A fogyasztói jogvitarendezésre irányuló kérelmet (honlapunkról letölthető a nyomtatvány) és mellékleteit, írásbeli megkereséseit kérjük, hogy elsődlegesen elektronikusan  illetve postacímünkre szíveskedjen eljuttatni. 

 

Iratok személyes leadása (maszk használata kötelező): hétfő - csütörtök, 8 - 16 óra között
 
Cím: Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett
 Békéltető Testület

Tatabánya, Fő tér 36.


Levelezés: 
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu
 
Honlap: www.kembekeltetes.hu

 

 

 

 

 

 

 

Új elnök a Békéltető Testületben

A Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (KEMKIK) mellett működő független békéltető testületet kilenc évig irányító dr. Rozsnyói György visszavonult, új elnöknek dr. Bures Gabriellát választotta a testület. A szervezet első félévi működését értékelő megbeszélésen elhangzott, hogy 97 iktatott ügy volt idén június 21-éig, ebből 86 a lezárt, 31 esetben született egyezség. Nagy a szerepe a telefonos és személyes tanácsadásnak is, ezeknek a száma meghaladta a százat a kamara tatabányai székházában, ott találhatják meg a panaszosok a Békéltető Testületet

 

Dr. Rozsnyói György az elmúlt kilenc és fél évről adott összefoglalójában kiemelte, az ügyek száma folyamatosan nő, összesen 1390 esetet tárgyaltak. Praktikus, hogy a megyeszékhelyen kívül Esztergomban is teszi a dolgát egy eljáró tanács, ez a környéken élőknek kedvező. Egyetlen meghallgatás sem maradt el, ez országos szinten is kiemelkedő.

 

Dr. Szerencsés László, a KEMKIK elnöke megköszönte munkáját és a kiváló együttműködést, összhangot a kamarával. Új tagnak és elnöknek dr. Bures Gabriellát javasolta, a tagok ezt egyhangúlag megszavazták. Turza Gábor, a Tatabányai Járási Hivatal fogyasztóvédelmi osztályának vezetője is elköszönt a búcsúzó dr. Rozsnyói Györgytől.

 

Nem kellett részletesen bemutatkoznia az új elnöknek, hiszen 18 éven át a megyei fogyasztóvédelmi hatóság vezetőjeként sokat dolgozott együtt a Békéltető Testülettel, annak tagjaival, kölcsönösen támogatták egymás munkáját. Az elmúlt egy évben a budapesti testületnél 70 tárgyaláson segítette a békéltetést.

 

A Békéltető Testület célja; a fogyasztó és a gazdálkodó közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése. Ha ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügyet eldöntik, javaslatot tesznek a megoldásra. A békéltető testület ingyenesen igénybe vehető

 

 

Jogsértést elkövető cégeket tartalmazó nyilvános internetes adatbázis

A fogyasztóvédelem területén a 2017-es esztendő egészében az e-kereskedelemmel kapcsolatos kérdések állnak a középpontban. A vásárlói bizalom erősítése céljából komplex módon kell kezelni az e-kereskedelem fogyasztóvédelmének kérdéseit.

Erre tekintettel kerültek előírásra az Fgytv.-ben az e-kereskedelmi tevékenységgel összefüggésben súlyos jogsértést elkövető cégeket tartalmazó nyilvános internetes adatbázisra vonatkozó szabályok. A vásárlók tájékozódását segíti elő, hogy az adatbázisban szereplő adatokra keresni lehet, továbbá a cég vásárlók által közismert márkaneve is feltüntetésre kerül. Az adatbázisban közzétett adatok a közzétételt követő két év után törlésre kerülnek, feltéve, hogy a vállalkozás közzétételre okot adó újabb súlyos jogsértést nem követett el.

Az adatbázis a www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu honlapon lesz elérhető.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium rendkívül fontosnak tartja az e-kereskedelem területén is a kereskedők és a vásárlók megfelelő tájékoztatását annak érdekében, hogy valamennyi érintett szereplő tisztában legyen jogaival, illetve kötelezettségeivel. Ennek jegyében került kialakításra a mintawebáruház honlap. A mintawebáruház egy kereskedelmi célokat nem szolgáló, oktatási, tájékoztatási célú honlap, amely szemléletesen mutatja be az online kereskedelemmel kapcsolatos legfontosabb fogyasztóvédelmi előírásokat, tudnivalókat, ezzel segítve a vásárlókat és kereskedőket is. A honlap az alábbi linken érhető el:

https://mintawebaruhaz.fogyasztovedelem.kormany.hu/

E-kereskedelmet folytató vállalkozások bírságolásának változása

Módosításra került az e-kereskedelemre vonatkozó bírságolási gyakorlatat is, amelynek célja, hogy az ismételten elkövetett jogsértéssel szemben visszatartó erejű jogkövetkezmények legyenek alkalmazhatóak, ezzel is jogkövető magatartásra ösztönözve az érintett vállalkozásokat. A KKV-nak minősülő vállalkozások által az e-kereskedelemi tevékenységgel összefüggő első alkalommal elkövetett jogsértése esetén továbbra is az „elsőre figyelmeztetés” elve alkalmazandó. Ez esetben tehát bírság kiszabására nem kerül sor.

Amennyiben viszont a figyelmeztetésben foglaltaknak mégsem tesz eleget a vállalkozás, az ismételt ellenőrzés során ugyanazon jogsértést elkövető KKV-k az új szabályozásnak megfelelően 200 ezer forinttól 2 millió forintig terjedő fogyasztóvédelmi bírsággal sújthatóak szemben a jelenleg hatályos 15 ezertől 500 ezer forintig terjedő összeg helyett. Multicégek első alkalommal is bírságolhatóak, ismételt jogsértésük esetén a bírság alsó határa 200 ezer forint. A bírságsáv felső határa a vállalkozás nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet.

 


Újabb online vitarendezési tanácsadás a hazai vállalkozásoknak

Folytatódott a Budapesti Békéltető Testület sikeres tréning sorozata 2016. március 21. napján, melynek eredményeképp a megjelent vállalkozások képviselői (Magyar Telekom, Magyar Utazási Irodák Szövetsége) bővebb felvilágosítást illetve tájékoztatást kaptak az Európai Bizottság által fejlesztett uniós békéltető honlap működésével és használatával kapcsolatban.

Az online békéltető honlapot (https://ec.europa.eu/odr) egyebekben 2016. február 15. napjától az Európai Unióban lévő fogyasztók és cégek vehetik igénybe, minden olyan vitás ügyben, melynek tárgya egy interneten megvásárolt termék vagy megrendelt szolgáltatás. Az eljárás (online vitarendezés) egyszerű, gyors, kényelmes, költségkímélő, illetve végig a virtuális térben zajlik.

A szakmai megbeszélésen több kérdés is elhangzott az internetes kereskedelemmel is foglalkozó vállalkozások részéről, ami a fogyasztók megfelelő tájékoztatását illeti. A cégeket ugyanis - a hazai békéltető testületekkel való kötelező együttműködésen túl - szigorú tájékoztatási kötelezettség is terheli. (A vállalkozásoknak tájékoztatniuk kell a fogyasztókat az online vitarendezési platform létezéséről, a platformra mutató elektronikus linket pedig meg kell jeleníteniük a honlapjukon, illetve ha a cég e-mailben tesz ajánlatot, akkor szintén kötelező tartalmi elem, ezen link feltüntetése. Továbbá fontos megadni egy e-mail címet is a vállalkozásoknak a weboldalukon.)

Elmondható, hogy a vállalkozások képviselői pozitívan fogadták az uniós békéltető honlap bemutatását, mely rendkívül felhasználóbarát, illetve kifejtették, hogy számukra is előnyös az online vitarendezés lehetősége, hiszen sem nekik, sem a fogyasztóknak nem kell megjelenniük személyesen az egyeztetés érdekében. (Fontos megjegyezni, hogy Magyarországon ilyen jellegű vitarendezésre csak a fogyasztó kezdeményezésére van lehetőség egy elektronikus űrlap benyújtásával.)

Összegezve: A vállalkozásoktól a Testülethez beérkezett visszajelzések alapján elmondható, hogy egyre szélesebb az a kereskedői kör, mely szeretné elsajátítani a honlap használatát, ezzel is elősegítve a fogyasztókkal történő mihamarabbi, gyors vitarendezést, illetve lehetőség szerinti egyezségkötést.

A Testület továbbra is várja az online értékesítésben érintett cégek jelentkezését és igény esetén személyesen tart számukra tájékoztatást a témában.


Hírek

2015.09.14 10:17

Békéltető Testületi esetek …A vállalkozó nem fogyasztó

Nem minősül fogyasztónak az a vásárló vagy szolgáltatás igénybe vevője, aki vállalkozása számára, azaz annak fő tevékenységével kapcsolatosan vásárol. A fogyasztóvédelmi törvény ugyanis csak a magánszemélyeket védi, így az egyéni vállalkozók legfeljebb - akár évekig is eltartó - polgári peres úton...

—————

2015.09.10 15:23

A fogyasztóvédelmi törvény legfontosabb módosításai – kötelező vállalkozói részvétel a békéltető testületi eljárásban, hatékonyabb vitarendezés

2015. július 13-án kihirdetésre került a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása, amelynek köszönhetően hatékonyabb békéltető testületi vitarendezés áll a fogyasztók és vállalkozások rendelkezésére. A cégeket egyúttal együttműködési kötelezettség terheli az eljárásban, amelynek...

—————

2015.09.10 15:22

A megyei Békéltető Testületnél járt a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárság titkárságvezetője

A Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek látogatását célzó országjárásának negyedik állomása Tatabánya volt. Peller Péter fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárság titkárságvezetője,...

—————