Békéltető Testületi esetek …A vállalkozó nem fogyasztó

2015.09.14 10:17

Nem minősül fogyasztónak az a vásárló vagy szolgáltatás igénybe vevője, aki vállalkozása számára, azaz annak fő tevékenységével kapcsolatosan vásárol. A fogyasztóvédelmi törvény ugyanis csak a magánszemélyeket védi, így az egyéni vállalkozók legfeljebb - akár évekig is eltartó - polgári peres úton tudják érvényesíteni a vásárlókat megillető jogokat.  Testületünk  számos panaszlevelet kap olyan vállalkozóktól, akik képtelenek garanciális igényük érvényesítésére vagy tisztességtelen szerződés áldozatai lettek, ám nem tudtak kiszállni az ügyletből, mert vállalkozóként és nem magánszemélyként vásároltak ingóságot. 

 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rögzíti, ki minősül fogyasztónak. Eszerint „ fogyasztó az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje, (2. § a) pont). Ez a meghatározás egyértelműen szétválasztja egymástól a magán- illetve üzleti célú beszerzéseket". 

 

Meg kell jegyeznünk, hogy éppen ez a szétválasztás az oka annak, hogy ha egy egyéni vállalkozó pl. személygépkocsit vásárol nevére és ez az autó valamilyen módon kötődik a vállalkozói tevékenységéhez (ÁFÁ-t igényel vissza, a beszerzés és használat során különböző adóalap csökkentő költségeket számol el), akkor nem számít „végfelhasználónak”, azaz a szó szerinti értelemben vett fogyasztónak. Az egyéni vállalkozókra egyelőre a Ptk -ban (1959. évi IV. törvény) és az egyéni vállalkozókról szóló 1990. évi V. törvényben rögzített passzusok vonatkoznak, így a vásárlásaikkal kapcsolatos vitás ügyeiket csak polgári peres úton tudják 

—————

Vissza